YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Yatırımcı Takvimi

Mart 2018

01

03.2018

2017 4. 3 Aylık Finansal Sonuçlar *

Mayıs 2017

02

05.2017

2017 1. 3 Aylık Finansal Sonuçlar **

Ağustos 2017

09

08.2017

2017 2. 3 Aylık Finansal Sonuçlar ***

Ekim 2017

30

10.2017

2017 3. 3 Aylık Finansal Sonuçlar ****

* SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı finansal sonuçlarına ilişkin özel durum

** SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması

*** SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması

**** SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması