YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Şirket Genel Bilgileri

>>Yatırımcı İlişkileri Görev Tanımı

Yatırımcı İlişkileri aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmektedir. 

Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması

Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması 

Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgli mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi sorumluluklarını yerine getirmektedir.