YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Şirket Genel Bilgileri

>>İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklama

Sermayenin 79.761 TL’lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir. (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.