YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Kurumsal Yönetim

>>Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri de dâhil bütün Egeli & Co. Yatırım Holding mensuplarını bağlayıcı nitelikte etik kurallar oluşturulmuş ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak yürürlüğe girmiştir. İş etiği kuralları dokümanı, bilgilendirme politikası kapsamında tüm çalışanlara imza karşılığında tebliğ edilmiştir. İş etiği kuralları, faaliyet raporunun ilgili bölümünde ve kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Faaliyet alanları enerji, tarım, gayrimenkul ve benzeri muhtelif sektörlerdeki yatırım fırsatlarını içerecek şekilde genişleyen, uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri sağlamaya odaklanan Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım felsefesini “Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar” yaklaşımı temelinde oluşturmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözeten alanlara ağırlık verilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı Egeli & Co. Yatırım Holding iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı çerçevesinde, büyüme potansiyeli olan tarım, enerji ve altyapı gibi sektörlerin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinen Egeli & Co. Yatırım Holding, özellikle lider sermayedarı olduğu EGC Tarım Girişim sayesinde tarımsal katma değerleri ve tarımda kurumsallaşmayı artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association) üyesi olan Egeli & Co. Yatırım Holding faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi iş modelinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen Egeli & Co. Yatırım Holding bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Etik kurallar ve sosyal sorumlulukla ilgili raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.